پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
165تامين اجتماعي70آمپول - بي پريدين - 5mg/ml1392/05/138000
165تامين اجتماعي70آمپول - بي پريدين - 5mg/ml1391/10/055000
165تامين اجتماعي70آمپول - بي پريدين - 5mg/ml1390/08/013600