سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
165تامين اجتماعي70آمپول - بي پريدين - 5mg/ml1392/05/138000
165تامين اجتماعي70آمپول - بي پريدين - 5mg/ml1391/10/055000
165تامين اجتماعي70آمپول - بي پريدين - 5mg/ml1390/08/013600