جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
153تامين اجتماعي70آمپول - بتامتازون ال آ - 3mg/ml 1ML1393/12/2610000
153تامين اجتماعي70آمپول - بتامتازون ال آ - 3mg/ml 1ML1392/05/138000
153تامين اجتماعي70آمپول - بتامتازون ال آ - 3mg/ml 1ML1391/08/165000
153تامين اجتماعي70آمپول - بتامتازون ال آ - 3mg/ml 1ML1390/05/183400