چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
149تامين اجتماعي0آمپول - بتامتازون - 4mg/ml1395/05/209500
149تامين اجتماعي70آمپول - بتامتازون - 4mg/ml1393/12/267200
149تامين اجتماعي70آمپول - بتامتازون - 4mg/ml1392/07/235700
149تامين اجتماعي70آمپول - بتامتازون - 4mg/ml1391/07/193600