سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1365تامين اجتماعي70آمپول - آلفنتانيل - 0.5mg/ml 10ML1393/12/10150000
1365تامين اجتماعي70آمپول - آلفنتانيل - 0.5mg/ml 10ML1392/05/1351000
1365تامين اجتماعي70آمپول - آلفنتانيل - 0.5mg/ml 10ML1390/08/0422000