جمعه 1 آذر 1398    |    Friday, November 22, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16تامين اجتماعي70آمپول - استيل سيستئين - 200mg1396/08/2923000
16تامين اجتماعي70آمپول - استيل سيستئين - 200mg1393/09/2520000
16تامين اجتماعي70آمپول - استيل سيستئين - 200mg1392/06/2015500
16تامين اجتماعي70آمپول - استيل سيستئين - 200mg1391/02/257000
16تامين اجتماعي70آمپول - استيل سيستئين - 200mg1389/01/176000