سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
944تامين اجتماعي70کپسول - پانکراتين - 700mg Fort1394/06/291500
944تامين اجتماعي70کپسول - پانکراتين - 700mg Fort1393/08/1710000
944تامين اجتماعي70کپسول - پانکراتين - 700mg Fort1393/04/3116000
944تامين اجتماعي70کپسول - پانکراتين - 700mg Fort1392/10/0811350
944تامين اجتماعي70کپسول - پانکراتين - 700mg Fort1392/05/2216000
944تامين اجتماعي70کپسول - پانکراتين - 700mg Fort1391/10/208000
944تامين اجتماعي70کپسول - پانکراتين - 700mg Fort1390/10/033736