سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
573تامين اجتماعي70کپسول - گاباپنتين - 300mg1392/05/133800
573تامين اجتماعي70کپسول - گاباپنتين - 300mg1391/12/212800
573تامين اجتماعي70کپسول - گاباپنتين - 300mg1389/09/012100