سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
379تامين اجتماعي70کپسول - دانازول - 100mg1392/08/196000
379تامين اجتماعي70کپسول - دانازول - 100mg1391/02/192800
379تامين اجتماعي70کپسول - دانازول - 100mg1390/06/192480