پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
451تامين اجتماعي70قرص واژينال - پروستاگلاندين اي 2 ( دينوپروستون ) - 3mg1393/07/22490000
451تامين اجتماعي70قرص واژينال - پروستاگلاندين اي 2 ( دينوپروستون ) - 3mg1392/09/16460000
451تامين اجتماعي70قرص واژينال - پروستاگلاندين اي 2 ( دينوپروستون ) - 3mg1392/06/20457500
451تامين اجتماعي70قرص واژينال - پروستاگلاندين اي 2 ( دينوپروستون ) - 3mg1390/01/23185000