سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
846تامين اجتماعي70قرص واژينال - مترونيدازول - 500mg1394/07/062100
846تامين اجتماعي70قرص واژينال - مترونيدازول - 500mg1392/09/201800
846تامين اجتماعي70قرص واژينال - مترونيدازول - 500mg1391/12/211000
846تامين اجتماعي70قرص واژينال - مترونيدازول - 500mg1390/06/22660