شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
328تامين اجتماعي70قرص واژينال - کلوتريمازول - 100mg1392/08/202200
328تامين اجتماعي70قرص واژينال - کلوتريمازول - 100mg1392/05/151350
328تامين اجتماعي70قرص واژينال - کلوتريمازول - 100mg1391/12/211000
328تامين اجتماعي70قرص واژينال - کلوتريمازول - 100mg1387/10/23650