شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2397تامين اجتماعي70قرص جوشان - فسفات - sandoz1391/02/165000
2397تامين اجتماعي70قرص جوشان - فسفات - sandoz1389/09/184450