سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2397تامين اجتماعي70قرص جوشان - فسفات - sandoz1391/02/165000
2397تامين اجتماعي70قرص جوشان - فسفات - sandoz1389/09/184450