سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1775تامين اجتماعي0قرص - زيدوودين - 300mg1395/06/019000
1775تامين اجتماعي70قرص - زيدوودين - 300mg1392/05/138100