شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9604تامين اجتماعي90قرص - وريکونازول - 500mg1394/11/24230000
9604تامين اجتماعي90قرص - وريکونازول - 500mg1394/07/25187500
9604تامين اجتماعي90قرص - وريکونازول - 500mg1393/12/19283000
9604تامين اجتماعي90قرص - وريکونازول - 500mg1393/03/05250000
9604تامين اجتماعي90قرص - وريکونازول - 500mg1392/06/04283000
9604تامين اجتماعي90قرص - وريکونازول - 500mg1391/10/13116500