شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1287تامين اجتماعي70قرص - ويتامين آ - 25/000IU1392/05/19550
1287تامين اجتماعي70قرص - ويتامين آ - 25/000IU1391/08/09400
1287تامين اجتماعي70قرص - ويتامين آ - 25/000IU1390/06/22250