يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5766تامين اجتماعي90قرص - والزارتان ( والسارتان ) - 160mg1392/10/033500