سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5423تامين اجتماعي90قرص - والزارتان ( والسارتان ) - 80mg1392/10/032100
5423تامين اجتماعي90قرص - والزارتان ( والسارتان ) - 80mg1392/05/191800