سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
12036تامين اجتماعي70قرص - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1393/10/066000
12036تامين اجتماعي70قرص - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1392/12/035000
12036تامين اجتماعي70قرص - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1392/05/194100
12036تامين اجتماعي70قرص - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1391/05/213000
12036تامين اجتماعي70قرص - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1390/06/222600