سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1256تامين اجتماعي70قرص - تري فلوپرازين - 5mg1392/05/13700
1256تامين اجتماعي70قرص - تري فلوپرازين - 5mg1392/01/17520
1256تامين اجتماعي70قرص - تري فلوپرازين - 5mg1391/04/18400
1256تامين اجتماعي70قرص - تري فلوپرازين - 5mg1390/06/22300