جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1225تامين اجتماعي70قرص - تيکلوپيدين - 250mg FC1392/05/133400
1225تامين اجتماعي70قرص - تيکلوپيدين - 250mg FC1392/01/172500
1225تامين اجتماعي70قرص - تيکلوپيدين - 250mg FC1390/06/262000