يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1225تامين اجتماعي70قرص - تيکلوپيدين - 250mg FC1392/05/133400
1225تامين اجتماعي70قرص - تيکلوپيدين - 250mg FC1392/01/172500
1225تامين اجتماعي70قرص - تيکلوپيدين - 250mg FC1390/06/262000