چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1215تامين اجتماعي95قرص - دي اتيل پرازين - 6.5mg C.tab1394/04/2312600
1215تامين اجتماعي70قرص - دي اتيل پرازين - 6.5mg C.tab1389/02/091100