چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1198تامين اجتماعي70قرص - تربوتالين - 5mg1392/05/19400
1198تامين اجتماعي70قرص - تربوتالين - 5mg1391/05/21300
1198تامين اجتماعي70قرص - تربوتالين - 5mg1387/08/12170