سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2248تامين اجتماعي0قرص - سديم بنزوات - 500mg1392/07/230
2248تامين اجتماعيقرص - سديم بنزوات - 500mg1391/07/033600