جمعه 1 بهمن 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1182تامين اجتماعي70قرص - سولفاديازين - 500mg1392/05/131400
1182تامين اجتماعي70قرص - سولفاديازين - 500mg1392/01/111000
1182تامين اجتماعي70قرص - سولفاديازين - 500mg1391/06/251430
1182تامين اجتماعي70قرص - سولفاديازين - 500mg1390/07/301550