سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1169تامين اجتماعي70قرص - اسپيرونولاکتون - 25mg FC1393/07/121200
1169تامين اجتماعي70قرص - اسپيرونولاکتون - 25mg FC1392/05/131000
1169تامين اجتماعي70قرص - اسپيرونولاکتون - 25mg FC1392/01/11750
1169تامين اجتماعي70قرص - اسپيرونولاکتون - 25mg FC1390/06/22570