دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1164تامين اجتماعي70قرص - سوتالول - 80mg S.tab1392/05/131000
1164تامين اجتماعي70قرص - سوتالول - 80mg S.tab1392/01/11750
1164تامين اجتماعي70قرص - سوتالول - 80mg S.tab1390/06/22550