دوشنبه 3 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1163تامين اجتماعي70قرص - سوتالول - 40mg1392/05/13600
1163تامين اجتماعي70قرص - سوتالول - 40mg1392/01/11450
1163تامين اجتماعي70قرص - سوتالول - 40mg1390/06/22330