پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1114تامين اجتماعي70قرص - سالبوتامول - 2mg (As sulfate)1392/05/16120
1114تامين اجتماعي70قرص - سالبوتامول - 2mg (As sulfate)1390/06/2290