شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1108تامين اجتماعي70قرص - ريتودرين - 10mg S.tab1392/05/162000
1108تامين اجتماعي70قرص - ريتودرين - 10mg S.tab1389/12/281500