پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9646تامين اجتماعي70قرص - رانيتيدين - 300mg1392/05/13740
9646تامين اجتماعي70قرص - رانيتيدين - 300mg1392/01/11550
9646تامين اجتماعي70قرص - رانيتيدين - 300mg1391/05/21350
9646تامين اجتماعي70قرص - رانيتيدين - 300mg1390/07/19310