سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5927تامين اجتماعي90قرص - کوتياپين - 100mg1392/05/163400
5927تامين اجتماعي90قرص - کوتياپين - 100mg1391/09/262500