دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1088تامين اجتماعي70قرص - کينيدين سولفات - 200mg1393/10/2810000
1088تامين اجتماعي70قرص - کينيدين سولفات - 200mg1389/02/112925