دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1088تامين اجتماعي70قرص - کينيدين سولفات - 200mg1393/10/2810000
1088تامين اجتماعي70قرص - کينيدين سولفات - 200mg1389/02/112925