جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1013تامين اجتماعي70قرص - پيپرازين فسفات - 500mg1392/05/13450
1013تامين اجتماعي70قرص - پيپرازين فسفات - 500mg1392/01/11300
1013تامين اجتماعي70قرص - پيپرازين فسفات - 500mg1390/06/22180