شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1078تامين اجتماعي70قرص - پيرازيناميد - 500mg1392/05/131100
1078تامين اجتماعي70قرص - پيرازيناميد - 500mg1392/01/11800
1078تامين اجتماعي70قرص - پيرازيناميد - 500mg1390/11/12600