سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1777تامين اجتماعي70قرص - پروپافنون - 150mg FC1392/05/131800
1777تامين اجتماعي70قرص - پروپافنون - 150mg FC1392/01/111300
1777تامين اجتماعي70قرص - پروپافنون - 150mg FC1390/11/191750