سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1778تامين اجتماعي70قرص - پروپافنون - 300mg FC1392/05/132700
1778تامين اجتماعي70قرص - پروپافنون - 300mg FC1392/01/112000
1778تامين اجتماعي70قرص - پروپافنون - 300mg FC1390/11/193700