سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1062تامين اجتماعي70قرص - پرومتازين - 25mg C.tab1392/01/11180
1062تامين اجتماعي70قرص - پرومتازين - 25mg C.tab1385/08/18125