سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1051تامين اجتماعي70قرص - پريميدون - 250mg S.tab1394/07/061800
1051تامين اجتماعي70قرص - پريميدون - 250mg S.tab1392/05/131400
1051تامين اجتماعي70قرص - پريميدون - 250mg S.tab1392/01/111000
1051تامين اجتماعي70قرص - پريميدون - 250mg S.tab1390/06/22770