شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10019تامين اجتماعي90قرص - پراميپکسول - 0.35mg1392/05/132400
10019تامين اجتماعي90قرص - پراميپکسول - 0.35mg1392/01/111800