شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10019تامين اجتماعي90قرص - پراميپکسول - 0.35mg1392/05/132400
10019تامين اجتماعي90قرص - پراميپکسول - 0.35mg1392/01/111800