چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1027تامين اجتماعي70قرص - پتاسيم کلرايد - 500mg SR1394/04/150
1027تامين اجتماعي70قرص - پتاسيم کلرايد - 500mg SR1380/10/1150