دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1027تامين اجتماعي70قرص - پتاسيم کلرايد - 500mg SR1394/04/150
1027تامين اجتماعي70قرص - پتاسيم کلرايد - 500mg SR1380/10/1150