جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1014تامين اجتماعي70قرص - پيراستام - 800mg SF1392/05/131200
1014تامين اجتماعي70قرص - پيراستام - 800mg SF1392/01/11850
1014تامين اجتماعي70قرص - پيراستام - 800mg SF1390/06/22650