سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1026تامين اجتماعي70قرص - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 500mg1393/11/154000
1026تامين اجتماعي70قرص - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 500mg1392/05/132700
1026تامين اجتماعي70قرص - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 500mg1392/01/112000
1026تامين اجتماعي70قرص - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 500mg1390/03/101500