سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2035تامين اجتماعي90قرص - الانزاپين - 10mg1392/05/13810
2035تامين اجتماعي90قرص - الانزاپين - 10mg1392/01/11600