جمعه 12 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
903تامين اجتماعي0قرص - نيفديپين - 10mg FC1395/01/28700
903تامين اجتماعي70قرص - نيفديپين - 10mg FC1392/05/13550
903تامين اجتماعي70قرص - نيفديپين - 10mg FC1392/01/11400
903تامين اجتماعي70قرص - نيفديپين - 10mg FC1390/02/27300