پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
903تامين اجتماعي70قرص - نيفديپين - 10mg FC1392/05/13550
903تامين اجتماعي70قرص - نيفديپين - 10mg FC1392/01/11400
903تامين اجتماعي70قرص - نيفديپين - 10mg FC1390/02/27300